Ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK PhDr. Richard Biegel, PhD. a studenti 2. ročníku doktorského studia zvou na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorských programů a postdoktorandů

Překračování hranic

Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech

Pojem hranic a jejich překračování je v současnosti frekventovaným tématem nejen ve vztahu ke globálním proměnám dnešní civilizace. Ukazuje se také jako nosný koncept v rámci řady problémů mnoha vědních disciplín včetně dějin umění. Napříč těmito obory spolu s jejich specifickými otázkami se lze ptát, co vytváří a reprezentuje hranice, za jakých podmínek se tak děje nebo jaké jsou možné úhly pohledu či pozice, z nichž se jednou překračování hranic jeví pozitivně jako obohacení, jindy jako možné ohrožení.

Pro dějiny umění jsou témata mobility a migrace klíčovými pojmy: ve smyslu přesunů děl či výstav, jejich přesazování do jiných kontextů, jakožto i studijních cest, dočasných pobytů, ale i dobrovolné či nucené migrace umělců, skupin, škol či metod a s tím spojeného pohybu idejí a přetváření identity autorů a společností.

Konference se zaměří na různé aspekty pojmu hranice a jejich překračování v dějinách umění a příbuzných oborech. Předpokládáme příspěvky tematizující jednak geografické chápání hranic ve smyslu mobility uměleckých děl a migrace autorů, skupin či kultur, migrace obrazových či ikonografických motivů či symbolů, jednak příspěvky o prostupování výtvarných disciplín, včetně styčných ploch volného a aplikovaného umění, resp. prolínání uměleckých oborů v rámci jednotlivých realizací.

Konference se bude zabývat hranicemi kánonu dějin místního a mezinárodního umění, pozornost bychom rádi upřeli také na národnostní, třídní a genderové hranice a jejich význam pro umělecký vývoj, ale i možnosti mezioborových dialogů, tj. na hranice oborů a možnosti uplatnění metodologií jiných oborů na uměleckohistorický výzkum.

Očekáváme materiálové i teoretické příspěvky (včetně prezentace výsledků uměleckého výzkumu) o délce 20-30 minut, ohledávající různé aspekty široce chápaného pojmu hranice, chronologicky se vztahující jak k minulosti, tak k aktuálním tématům migrace a její reflexe v kreativních odvětvích. Konference nechce být sledem vzájemně nesouvisejících příspěvků, ale prostorem pro pestrou vnitro- a mezioborovou výměnu a diskusi. Zejména s ohledem na tato kritéria budou vybírány příspěvky do jednotlivých sekcí. Z příspěvků bude sestaven elektronický sborník.

Kontaktní osoby

Tereza Johanidesová tereza.johanidesova@gmail.com
Adéla Klinerová ad.klinerova@gmail.com
Eva Csémyová eva.csemyova@gmail.com
Jakub Hauser jakub.hauser@gmail.com

Program konference

Program konference ke stažení ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

22. září 2016, učebna 138

9:00−9:30

Registrace účastníků

9:30−10:00

Úvodní slovo

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK, Doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK, Pořadatelé konference

 

Na pomezí prostoru: kulturní a geopolitické hranice

10:00−10:30

Monika Brenišínová

Historické vědy – Iberoamerikanistika, FFUK

Klášterní umění Nového Španělska 16. století: umění na hranici kultur a vědeckých disciplín

10:30−11:00

Kristýna Řeháčková

Ústav etnologie, FFUK

Umění vystupující ze stínu (revitalizace sališského umění)

11:00−11:30

Kristýna Kysilková

Ústav teorie a dějin architektury, Fakulta architektury ČVUT

Misionáři – projektanti a stavitelé chrámů a klášterů v Novém světě

11:30−12:00

Přestávka

12:00−12:30

Mariana Šindelková

Katedra teorie a dějin umění, UMPRUM

Středoevropským vyslancem pařížské avantgardy: Alexandre Mercereau jako spoluorganizátor pražské a budapešťské výstavy

12:30−13:00

Lucia Kvočáková

Ústav pro dějiny umění, FFUK

Fenomén košickej moderny a jeho hranice

13:00−14:30

Oběd

 

Hranice pohledu: možnosti interpretace

14:30−15:00

Filip Jakš

Dějiny křesťanského umění, KTF UK (absolvent)

Horizont jazyka

15:00−15:30

Eva Skopalová

Ústav pro dějiny umění, FF UK / Katedra teorie a dějin umění, UMPRUM

Angelus Novus a Éternel retour. André Malraux, čtenář Waltera Benjamina

15:30−16:00

Julie Weissová

Ústav pro dějiny umění, FF UK

Portrét jako experiment

16:00−16:30

Závěrečná diskuse

 

23. září 2016, učebna 139

9:00−9:30

Registrace účastníků

 

Mezioborové mosty: přesahy mezi vědními disciplínami

9:30−10:00

Tomáš Kolich

Ústav pro dějiny umění, FF UK

Umělec je jen způsob galerie jak vytvořit další galerii. Memetika v dějinách umění

10:00−10:30

Matěj Strnad

Centrum audiovizuálních studií, FAMU

Migrace jako konzervační strategie

10:30−11:00

Přestávka

11:00−11:30

Lukáš Makky

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Prešovská univerzita

Keď sa stretnú archeológia, estetika a dejiny/teória umenia

11:30−12:00

Eliška Koryntová

Ústav pro dějiny umění, FF UK

Hranice mezi pozemským a nebeským v barokní sakrální architektuře

12:00−13:30

Oběd

 

Prostupnost médií a hranice uměleckých disciplín

13:30−14:00

Lenka Hachlincová

Ústav pro dějiny umění, FF UK (absolventka)

Fenomén písma a obrazu a jeho interpretácia ako medzioborový dialóg

14:00−14:30

Tereza Donné

Ústav pro dějiny umění, FF UK

Osvobození malířství od akademické a modernistické přítěže. Prolnutí fotografie s českým avantgardním uměním ve 20. letech 20. století

14:30−15:00

Přestávka

15:00−15:30

Hana Fišerová

Ústav etnologie, FF UK

Marie Fischerová-Kvěchová (1892-1984)

15:30−16:00

Jan Opěla

Ústav pro dějiny umění, FF UK

Sklo jako materiál volného umění

16:30−17:30

Závěrečná diskuse a uzavření konference

 

Srdečně zveme na doprovodný program v závěru prvního konferenčního dne.

17:00, učebna 139

Agnès Callu

PhD/HDR, Arts décoratifs/CNRS-IHTP

Přednáška Agnès Callu (v angličtině): For a quali/quantitative History of Art